ADVERTISEMENT

Vị Vua tuyển vợ đặc biệt nhất lịch sử phong kiến Việt Nam và những uẩn ức của một ông Vua yêu nước

team youtube19:30 30/06/2020

Thành Thái làm Vua được 18 nm, bị phế truất nm 28 t.uổi. Sau 31 nm bị đi đày, nm 1947 ông được trở về Tổ quốc. Ngày 20 tháng 3 năm 1954, ông mất tại Sài Gòn thọ 75 t.uổi, chấm dứt cuộc đời một vị vua, một cựu hoàng nhiều éo le uẩn ức.

Trong số các vua nhà Nguyễn, Thành Thái là một trong những vua có nhiều vợ con. Theo thống kê của Nguyễn Phước tộc thế phả ông có tới 19 hoàng tử và 26 hoàng nữ. Sở dĩ ông có nhiều con như vậy là vì trong việc tuyển lựa phi tần, ông rất dễ dàng. Quanh việc tuyển lựa mỹ nữ làm cung phi của Thành Thái còn lưu truyền một giai thoại đặc biệt.

ADVERTISEMENT

Vị vua nào tuyển vợ đặc biệt nhất lịch sử phong kiến Việt Nam? - Hình 1 ADVERTISEMENT

Vị vua nào tuyển vợ đặc biệt nhất lịch sử phong kiến Việt Nam? - Hình 2

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT